HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Dostrajanie słuchawek HTC USonic

Podczas korzystania z telefonu HTC U Play ze słuchawkami HTC USonic można słuchać muzyki dostosowanej do uszu użytkownika. Słuchawki przeskanują uszy w celu określenia najbardziej odpowiedniego poziomu mocy.
Ważne: Słuchawki HTC USonic mogą być używane tylko z tym HTC U Play i innymi zgodnymi telefonami HTC obsługującymi technologię HTC USonic.
  1. Podłącz słuchawki HTC USonic do telefonu, a następnie włóż słuchawki do uszu.
  2. Jeśli słuchawki są podłączane po raz pierwszy i wyświetlony zostanie monit o skonfigurowanie osobistego profilu dźwiękowego, stuknij pozycję Start.

    Lub przejdź do menu Ustawienia, a następnie stuknij pozycję HTC USonic.

  3. Stuknij pozycję Rozpocznij teraz skanowanie i wykonaj instrukcje ekranowe, aby skonfigurować profil dźwiękowy.
Aby włączyć lub wyłączyć dostosowany do słuchawek osobisty profil dźwiękowy, stuknij przełącznik Wł./wył. przy pozycji HTC USonic w pozycji Ustawienia.
Uwaga:
  • Można dodać kolejny profil dla tych samych lub innych słuchawek HTC USonic. Wystarczy stuknąć kolejno pozycje HTC USonic > .
  • HTC USonic nie jest dostępna w przypadku odtwarzania dźwięku przez HDMI, Bluetooth, Miracast czy USB.

Balansowanie dźwięku otoczenia podczas korzystania ze słuchawek

Podczas przebywania w głośnym lub hałaśliwym miejscu, a także po przejściu do spokojniejszej lokalizacji słuchawki HTC USonic zostaną dostosowane do poziomów dźwięku w otoczeniu na podstawie skonfigurowanego osobistego profilu dźwiękowego.
Aby zapewnić wykrywanie i balansowanie dźwięku otoczenia przez słuchawki podczas słuchania muzyki lub oglądania filmu, należy przesunąć palcem w celu otwarcia panelu Powiadomienia, a następnie stuknąć powiadomienie HTC USonic.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?