HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Dodawanie nowego kontaktu

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
 2. Na karcie Kontakty stuknij ikonę .
 3. Stuknij pole Nazwa, a następnie wprowadź nazwę kontaktu. Stuknij ikonę , aby oddzielnie wprowadzić imię, drugie imię lub nazwisko i sufiks nazwiska kontaktu, taki jak „Jr”.
 4. Wybierz pozycję Rodzaj kontaktu. Umożliwi to określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany.
 5. Wprowadź dane kontaktu w dostępnych polach.
 6. Stuknij ikonę .
Po stuknięciu dodanego kontaktu na liście kontaktów wyświetlone zostaną informacje o kontakcie oraz wymienione z nim wiadomości i połączenia.

Jak dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu?

Podczas tworzenia nowego kontaktu lub edycji szczegółów kontaktu w aplikacji Kontakty można dodać numer wewnętrzny do numeru kontaktu, aby móc pominąć monity głosowe podczas nawiązywania połączenia.
 1. Po wprowadzeniu numeru linii głównej wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Stuknij P, aby wprowadzić pauzę przed wybraniem numeru wewnętrznego przez telefon. Aby wydłużyć pauzę, wprowadź P kilka razy.
  • Stuknij W, aby usłyszeć monit o potwierdzenie numeru wewnętrznego.
 2. Wprowadź numer wewnętrzny.

Dlaczego nowo dodane kontakty nie są widoczne w aplikacji Kontakty?

Sprawdź, czy kontakt został utworzony dla określonego typu konta. W aplikacji Kontakty stuknij pozycję Książka telefoniczna, a następnie wybierz konta lub źródła, z których kontakty mają być wyświetlane.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?