HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Kopiowanie wiadomości tekstowej na kartę nano SIM

  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Wiadomości.
  2. Stuknij kontakt lub numer telefonu, aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
  3. W zależności od modelu telefonu wykonaj poniższe czynności:
    • Model z jedną kartą SIM: Stuknij wiadomość, a następnie stuknij opcję Kopiuj na kartę SIM.
    • Model z dwoma kartami SIM: Stuknij wiadomość, a następnie wybierz kartę, na którą chcesz ją skopiować.
    Wyświetlona zostanie ikona karty nano SIM.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?