HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Nagrywanie wideo

 1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 2. Przełącz do trybu Wideo. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
 3. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .
 4. Ustawić ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni obszar na ekranie Wizjer. Możesz także zmienić wartość ekspozycji, stukając palcem i przeciągając nim w górę lub w dół po ekranie.
 5. Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby włączyć lub wyłączyć lampę.
 6. Stuknij ikonę , aby wstrzymać nagrywanie, a następnie stuknij ikonę w celu wznowienia.
 7. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Ustawianie rozdzielczości wideo

 1. Przełącz do trybu Wideo.
 2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
 3. Stuknij pozycję Jakość, aby zmienić rozdzielczość wideo.

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu — VideoPic

 1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 2. Przełącz do trybu Wideo. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
 3. Stuknij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie.
 4. Podczas nagrywania stuknij ikonę , gdy chcesz zarejestrować zdjęcie.
 5. Stuknij ikonę , aby zatrzymać nagrywanie.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?