HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne. Jeśli konieczne jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu, można także przenieść niektóre aplikacje na kartę pamięci, o ile aplikacje te obsługują taką funkcję.
Uwaga: Karta pamięci jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.

Wkładanie karty microSD

 1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
 2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.
 3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż taca na kartę zostanie wysunięta, a następnie wyciągnij tacę.

  Model z dwoma kartami SIM: Jeden z uchwytów na tacy ma oznaczenie SIM 2 i SD. Wyjmij drugą kartę nano SIM, aby móc korzystać z karty microSD. Nie można włożyć jednocześnie dwóch tych kart.

 4. Umieść kartę microSD — złotymi stykami skierowanymi do dołu, a węższą stroną do wnętrza gniazda — w uchwycie karty SD na tacy.
 5. Podczas ponownego wkładania tacy skieruj ją do góry, tak aby karty nano SIM i microSD z niej nie wypadły. Przytrzymaj między palcami zewnętrzny uchwyt na tacy, a następnie wsuń równomiernie tacę do końca gniazda.
 6. Naciśnij osłonę przymocowaną do tacy w celu jej dokładnego zamknięcia.

Jeśli karta microSD wkładana jest po raz pierwszy, wyświetlony zostanie monit o jej konfigurację.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy telefon HTC U Play jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.
Ważne: Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna i zostały na nią przeniesione niektóre aplikacje, uruchomienie tych aplikacji po odinstalowaniu karty nie będzie możliwe.
 1. Na Ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Pamięć.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wymienna, stuknij obok nazwy karty, a następnie stuknij pozycję Wysuń.
  • Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wewnętrzna, stuknij nazwę karty, a następnie stuknij kolejno pozycje > Wysuń.

Wyjmowanie karty microSD

Ważne: Kartę microSD należy przed wyjęciem najpierw odinstalować. Patrz część Odinstalowywanie karty pamięci.
 1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
 2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.
 3. Wciśnij jego końcówkę do końca otworu, aż do wysunięcia tacy.
 4. Wyciągnij tacę i wyjmij kartę microSD.

Po wyjęciu karty microSD pamiętaj o ponownym wsunięciu pustej tacy do gniazda.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?