HTC U Play‎

Szkolenia

< < Menu

Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC U Play należy naładować akumulator.
Ważne:
  • Jeśli bateria pozostawała rozładowana przez kilka dni, przed uruchomieniem telefonu HTC U Play konieczne może być jego kilkuminutowe naładowanie.
  • Do ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB typu C dostarczonych z telefonem HTC U Play. Kiedy poziom naładowania akumulatora jest za niski pamiętaj, aby naładować telefon za pomocą zasilacza, a nie kabla USB podłączonego do komputera.
  1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB typu C do gniazda USB typu C.
  2. Podłącz drugi koniec przewodu USB typu C do zasilacza.
  3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
Uwaga:
  • Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie akumulatora może zostać przerwane w celu uniknięcia przegrzania.
  • Należy unikać ładowania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze.
  • Podczas korzystania z przeglądarki internetowej i ładowania baterii, telefon HTC U Play może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko.
  • W celu oszczędzania energii należy po zakończeniu ładowania wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?