HTC One A9s‎

Szkolenia

< < Menu

Nagrywanie plików głosowych

Użyj funkcji Notatki głosowe, aby nagrywać informacje podczas wykładów, wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Notatki głosowe.
  2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.
  3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.
    Uwaga: Notatki głosowe może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w telefonie HTC One A9s, za wyjątkiem otwierania innych aplikacji, które także wykorzystują funkcje audio.
  4. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij ikonę .
Wskazówka: Aby wyświetlić nagrane pliki głosowe, stuknij ikonę . Naciśnij i przytrzymaj plik głosowy, aby wyświetlić opcje udostępniania, ustawiania pliku jako dzwonka itd.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?