HTC One A9s‎

Szkolenia

< < Menu

Kontakty prywatne

Jeśli nie chcesz, aby nazwisko i zdjęcie kontaktu było wyświetlane na ekranie blokady po otrzymaniu połączenia przychodzącego, dodaj kontakt do listy kontaktów prywatnych.

Dodawanie kontaktu do listy kontaktów prywatnych

Ważne: Do listy kontaktów prywatnych można dodawać tylko kontakty z numerem telefonu.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
  2. Na karcie Kontakty naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij pozycję Dodaj do kontaktów prywatnych.

Aby wyświetlić listę kontaktów prywatnych, na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje > Zarządzaj kontaktami > Kontakty prywatne.

Organizowanie kontaktów prywatnych

  1. Na karcie Kontakty stuknij kolejno pozycje > Zarządzaj kontaktami > Kontakty prywatne.
  2. Aby dodać kontakty do listy kontaktów prywatnych, stuknij ikonę , zaznacz kontakty, które chcesz dodać, a następnie stuknij pozycję Zapisz.
  3. Aby usunąć kontakty prywatne z listy, stuknij kolejno pozycje > Usuń kontakt prywatny, zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję Usuń.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?