HTC One A9s‎

Szkolenia

< < Menu

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC One A9s

Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC One A9s i w Internecie. Rozpocznij wyszukiwanie w aplikacji Szukaj z Google, wpisując słowo kluczowe lub korzystając z przeglądarki Google Wyszukiwanie głosowe.

Aby otworzyć aplikację Szukaj z Google, stuknij na ekranie głównym ikonę , a następnie znajdź i stuknij pozycję Google. Można także stuknąć widżet paska wyszukiwania Google, o ile jest dostępny.

Wskazówka: Niektóre aplikacje, np. Kontakty lub Poczta mają własne funkcje wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Wyszukiwanie w Internecie i w telefonie HTC One A9s

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Google.

  Jeśli konto Google zostało już skonfigurowane w telefonie HTC One A9s, będzie można zarejestrować się w usłudze Google Now.

 2. W polu wyszukiwania wprowadź żądany element. W czasie wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC One A9s i sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google.
 3. Jeśli wyszukiwana pozycja znajduje się na liście podpowiedzi, stuknij ją w celu wyszukania lub otwarcia w odpowiedniej aplikacji.
Uwaga: Wyniki wyszukiwania w sieci Web można także filtrować, stukając dowolną kategorię na pasku filtra na dole ekranu.

Wyszukiwanie w Internecie przez polecenia głosowe

Skorzystaj z Google Wyszukiwanie głosowe, aby znaleźć informacje w Internecie. Wystarczy mówić do telefonu HTC One A9s.
Uwaga: Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich językach.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Google.
 2. Powiedz „OK, Google”, a następnie powiedz, czego chcesz szukać. Po wymówieniu słów zostaną wyświetlone dopasowane wyniki wyszukiwania z przeglądarki Google.
 3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście, stuknij pozycję, aby ją otworzyć w odpowiedniej aplikacji. W przeciwnym razie powiedz „OK, Google”, aby wyszukać ponownie.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Google.
 2. Stuknij pozycję Wyszukiwanie i Now.
 3. Stuknij opcję wyszukiwania, którą chcesz ustawić.

Aby uzyskać pomoc lub przesłać opinię, stuknij kolejno pozycje .

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?