HTC One A9s‎

Szkolenia

< < Menu

Korzystanie z usługi Android Usługa Kopia zapasowa

Począwszy od systemu Android 6.0 należy korzystać z usługi Android Usługa Kopia zapasowa w celu tworzenia kopii zapasowych telefonu HTC w Dysk Google.

Za pomocą tej usługi można tworzyć kopie zapasowe i przywracać następujące pozycje:

Dane aplikacji
  • W przypadku aplikacji HTC dane aplikacji obejmują kontakty zapisane na telefonie HTC One A9s, historię połączeń, listę miast z aplikacji Zegar i Pogoda oraz konta poczty e-mail.
  • W kopii zapasowej mogą zostać także zapisane dane aplikacji innych firm, w zależności od ustawień danego programisty.
Ustawienia Obejmuje to dzwonki, rozmiar siatki i kolejność sortowania na ekranie Aplikacje, sieci Wi‍-Fi i hasła oraz niektóre ustawienia urządzenia.

Po uaktywnieniu funkcji automatycznych kopii zapasowych, za pomocą usługi Usługa Kopia zapasowa Android okresowo tworzona będzie kopia zapasowa telefonu w folderze prywatnym w Dysk Google. Automatyczna kopia zapasowa jest wykonywana co 24 godziny, gdy telefon znajduje się w stanie bezczynności, jest ładowany i połączony z siecią Wi‍-Fi.

Dane kopii zapasowych nie będą wliczane w przydział pamięci Dysk Google. Kopie zapasowe nie będą obejmować dużych plików ani plików, których wykluczenie z usługi zostało określone przez programistę aplikacji.

Uwaga: Przywrócenie tapety z poprzedniego telefonu zależy od zgodności rozdzielczości jego ekranu z telefonem HTC One A9s.

Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu HTC One A9s

Dzięki automatycznemu tworzeniu kopii zapasowych danych telefonu HTC One A9s w Dysk Google można w dowolnym momencie przywrócić zawartość, taką jak dane aplikacji i ustawienia.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Kopia i kasowanie danych.
  2. Stuknij pozycję Wykonaj kopię zapasową danych.
  3. Stuknij przełącznik Wł./wył., aby włączyć tę funkcję, a następnie stuknij ikonę .
  4. Upewnij się, że włączona została funkcja Przywracanie automatyczne.

    Dzięki temu dane aplikacji i ustawienia zapisane za pomocą usługi Usługa Kopia zapasowa Android będą mogły zostać przywrócone po ponownym zainstalowaniu aplikacji w telefonie HTC One A9s.

Wskazówka: Aby wybrać konto kopii zapasowych inne niż główne konto Google, stuknij pozycję Kopia zapasowa konta, a następnie wybierz inne konto Google. Można także stuknąć pozycję Dodaj konto w celu dodania nowego konta Google dla kopii zapasowych.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?