HTC One A9s‎

Szkolenia

< < Menu

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Telefon HTC One A9s może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i powiadamiać o nich użytkownika.

Aktualizacje niektórych aplikacji i funkcji HTC, takich jak HTC Sense Home, można pobrać i zainstalować ze sklepu Google Play. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Instalacja aktualizacji aplikacji z Google Play.

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Przed zainstalowaniem aktualizacji oprogramowania systemowego można najpierw sprawdzić wersję używanego w telefonie systemu Android.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Informacje.
 2. Stuknij pozycję Informacje o oprogramowaniu.

Włączanie aktualizacji automatycznych

Można ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji firmy HTC lub operatora sieci komórkowej.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij Informacje > Aktualizacje oprogramowania.
 3. Aby zaoszczędzić transfer danych, można ustawić aktualizowanie wyłącznie przez sieć Wi‍-Fi.
 4. Wybierz, czy aktualizacje systemu, aktualizacje aplikacji lub obie pozycje mają być pobierane automatycznie.

  Aktualizacje aplikacji są instalowane automatycznie. Zainstalowanie aktualizacji oprogramowania systemowego wymaga potwierdzenia.

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy telefon HTC One A9s jest połączony z Internetem i dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona powiadomienia .
 1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji systemu.
 2. Jeśli nie chcesz pobierać aktualizacji przy użyciu połączenia danych, wybierz opcję Aktualizuj tylko przez sieć Wi-Fi.
 3. Stuknij Pobierz.
 4. Po zakończeniu pobierania wybierz Zainstaluj teraz, a następnie stuknij OK.

Po ukończeniu aktualizacji telefon HTC One A9s zostanie uruchomiony ponownie.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Po włączeniu połączenia z Internetem i gdy dostępna jest aktualizacja dla telefonu HTC lub aplikacji operatora telefonii komórkowej, na pasku stanu pojawi się ikona powiadomienia .
 1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji.

  Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji do instalacji.

 2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .
 3. Po przejrzeniu aktualizacji stuknij Instaluj. W razie potrzeby zostanie wyświetlone polecenie ponownego uruchomienia telefonu HTC One A9s.

Instalacja aktualizacji aplikacji z Google Play

Aktualizacje niektórych aplikacji HTC i innych firm, wprowadzające ulepszenia i poprawki błędów, są udostępniane przez Google Play. Można ręcznie aktualizować aplikacje lub ustawić automatyczne pobieranie i instalowanie aktualizacji aplikacji przez telefon po ich udostępnieniu.
 1. Na Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Sklep Play.
 2. Stuknij ikonę , aby otworzyć wysuwane menu.
 3. Stuknij kolejno pozycje Moje aplikacje i gry.

  Wyświetlona zostanie lista aplikacji zainstalowanych na telefonie.

 4. Stuknij aplikację w obszarze Aktualizacje.
 5. Stuknij Aktualizuj.
 6. W razie pojawienia się monitu stuknij przycisk Zaakceptuj.
Wskazówka: W Sklep Play stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Automatycznie aktualizuj aplikacje, aby wybrać sposób aktualizowania aplikacji przez Google Play.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Uwaga: Przed sprawdzeniem dostępności aktualizacji należy włączyć dane komórkowe lub połączyć telefon HTC One A9s z siecią Wi‍-Fi.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje Informacje > Aktualizacje oprogramowania. Telefon HTC One A9s sprawdzi, czy dostępne są aktualizacje.
Powiązane poradniki
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?