HTC One A9s‎

Szkolenia

< < Menu

Resetowanie telefonu HTC One A9s (twardy reset)

W razie wystąpienia problemu z telefonem HTC One A9s, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót telefonu do stanu początkowego - stanu przed pierwszym włączeniem telefonu.
Ważne: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci telefonu, w tym pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, plików, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Kopia i kasowanie danych.
  2. Stuknij pozycję Przywracanie danych fabrycznych.

    Aby usunąć pliki multimedialne i inne dane z karty pamięci, wybierz polecenie Wyczyść kartę SD.

  3. Stuknij Resetuj telefon.
  4. Stuknij przycisk OK.
Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych z twojego telefonu, w tym informacji osobistych.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?