HTC One A9s‎

Szkolenia

< < Menu

Ustawianie lokalizacji domu i pracy

W widżecie HTC Sense Home ustaw lokalizację domu i pracy na podstawie adresu, sieci Wi-Fi lub obu tych pozycji.

Do każdej z tych lokalizacji można przypisać wiele adresów i sieci Wi‍-Fi. Dzięki ustawionym adresom lub sieciom Wi‍-Fi widżet HTC Sense Home będzie określał Twoją lokalizację i wyświetlał odpowiednie aplikacje.

  1. Przesuń palcem w prawo lub w lewo po ekranie głównym do momentu pojawienia się widżetu HTC Sense Home.
  2. Stuknij kolejno pozycje > > Ustaw lokalizacje.
  3. Wybierz lokalizację, którą chcesz ustawić.
  4. Stuknij ikonę i wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Stuknij pozycję Adres, a następnie wprowadź adres lub znajdź go na mapie.
    • Stuknij pozycję Sieć Wi-Fi i wybierz co najmniej jedną sieć Wi‍-Fi w celu przypisania do lokalizacji.
  5. Po ustawieniu lokalizacji domu i pracy naciśnij przycisk .
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?