HTC One A9s‎

Szkolenia

< < Menu

Grupy kontaktów

Pogrupuj przyjaciół, rodzinę i znajomych tak, aby szybko wysyłać wiadomość lub e-mail do każdej osoby w danej grupie. Skonfigurowana została także grupa Częste, umożliwiająca automatyczne dodawanie kontaktów, z którymi masz najczęstszy kontakt telefoniczny.

Telefon HTC One A9s jest także synchronizowany z grupami utworzonymi na koncie Google.

Tworzenie grupy

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
 2. Na karcie Grupy stuknij .
 3. Wprowadź nazwę grupy, a następnie stuknij > Dodaj kontakt do grupy.
 4. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij polecenie Zapisz.
 5. Po utworzeniu całej grupy stuknij polecenie Zapisz.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy

Uwaga: Za każdą wysyłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.
 1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
 2. Przejdź do karty Akcja grupowa.
 3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość grupową, czy e-mail grupowy.

Edycja grupy

 1. Na karcie Grupy naciśnij i przytrzymaj grupę, a następnie stuknij opcję Edytuj grupę.
 2. Możesz:
  • Zmienić nazwę grupy. Możesz zmienić tylko nazwy samodzielnie utworzonych grup.
  • Dodać więcej kontaktów do grupy. Stuknij kolejno pozycje > Dodaj kontakt do grupy.
  • Zaznaczyć kontakty, które chcesz usunąć z grupy.
 3. Stuknij przycisk Zapisz.

Usuwanie grup kontaktów

 1. Na karcie Grupy stuknij opcję > Edytuj grupy.
 2. Wybrać grupy kontaktów, które chcesz usunąć.
 3. Stuknij przycisk Zapisz.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?