HTC One A9s‎

Szkolenia

< < Menu

Odpowiadanie na wiadomość

  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Wiadomości.
  2. Stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione z danym kontaktem wiadomości.
  3. Stuknij obszar Dodaj tekst, a następnie wprowadź wiadomość.
  4. Stuknij ikonę .

Odpowiadanie na inny numer telefonu danego kontaktu

Jeśli w telefonie HTC One A9s zapisanych jest kilka numerów telefonu danego kontaktu, można wybrać numer, na który odpowiedź ma zostać wysłana.

Pamiętaj, że jeśli nie zostanie wybrany inny numer, odpowiedź zostanie wysłana na numer telefonu, z którego dany kontakt wysłał ostatnią wiadomość.

  1. Po wyświetleniu wymienionych z danym kontaktem wiadomości stuknij kolejno pozycje > Nr telefonu odbiorcy i wybierz numer telefonu, na który chcesz wysłać odpowiedź.
  2. Stuknij obszar Dodaj tekst, a następnie wprowadź odpowiedź.
  3. Stuknij ikonę .
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?