HTC Desire 728G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Handling incoming calls in Car

When you receive an incoming call, you can easily answer or decline.
Tap Answer or Decline.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?