HTC Desire 728G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Zooming

  • Before taking a photo or video, slide two fingers apart to zoom in or together to zoom out.
  • When you're recording video, you can freely zoom in or out while recording.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?