HTC Desire 728G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Changing lock screen shortcuts

To change apps (or other shortcuts) on the lock screen, change the ones on the launch bar. To find out how, see Launch bar.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?