HTC Desire 728G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Turning HTC BlinkFeed on or off

  1. On the Home screen, slide two fingers together.
  2. Tap .
  3. Do one of the following:
    • To turn on HTC BlinkFeed, swipe right until you see BlinkFeed, then tap it.
    • To turn off HTC BlinkFeed, swipe to the thumbnail and then tap Remove.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?