HTC Desire 728G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Making phone calls in Car

  • Tap Dialer to open the dialpad.
  • Tap People and then browse a category or search by entering a name.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?