HTC Desire 728G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Onscreen navigation buttons

HTC Desire 728G dual sim has onscreen navigation buttons at the bottom of the screen which rotate when you change the orientation.

Standard navigation buttons

Back
Home
Recent apps

Fourth navigation button options

Hide navigation bar
Turn off screen
Auto rotate
Notifications
Quick settings

See Adding a fourth navigation button.

Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?