HTC Desire 728G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Managing your nano SIM cards with Dual network manager

From the Home screen, tap > Settings > Dual network manager. You can turn either slot on or off, change the slot names, and more.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?