HTC Desire 825 dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Nawigowanie po telefonie HTC Desire 825 za pomocą aplikacji TalkBack

Dzięki aplikacji TalkBack nawigacji po telefonie HTC Desire 825 towarzyszą odtwarzane komentarze. Po dotknięciu ekranu telefon HTC Desire 825 zacznie wibrować i odtworzony zostanie komentarz z opisem dotykanej pozycji.
Uwaga: Brak obsługi wszystkich języków.

Włączanie aplikacji TalkBack

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Stuknij pozycję TalkBack, a następnie przełącznik Wł./wył..
 3. Przeczytaj pozycję dotyczącą zrzeczenia odpowiedzialności w aplikacji TalkBack, a następnie stuknij przycisk OK.

Po włączeniu aplikacji TalkBack odtworzony zostanie krótki samouczek z informacjami na temat obsługi aplikacji TalkBack.

Uwaga: Aplikacja TalkBack działa najlepiej po wyłączeniu automatycznego obracania ekranu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Czytanie dotykiem

Dzięki funkcji Czytanie dotykiem telefon HTC Desire 825 może odpowiadać na gesty skrótów i dotykowe za pomocą informacji głosowych. Jeśli funkcja Czytanie dotykiem jest aktywna po włączeniu aplikacji TalkBack, można ją wyłączyć.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Stuknij pozycję TalkBack, a następnie stuknij kolejno pozycje > Ustawienia.
 3. W obszarze Czytanie dotykiem usuń zaznaczenie opcji Czytanie dotykiem.

Telefon HTC Desire 825 nie będzie więcej odtwarzał informacji głosowych.

Używanie gestów aplikacji TalkBack

Po włączeniu aplikacji TalkBack i wybraniu ustawienia Czytanie dotykiem standardowe gesty dotykowe zostaną zastąpione gestami aplikacji TalkBack.
Uwaga: Gest multimedialny, takie jak przesuwanie trzema palcami, mogą nie być dostępne po włączeniu gestów aplikacji TalkBack.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Otwórz element
 1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć i zaznaczyć element.
 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, aby otworzyć element.
Przenieś element
 1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć element.
 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, ale nie unoś palca po drugim stuknięciu.
 3. Przeciągnij element do nowego miejsca, a następnie podnieś palec.
Przewiń ekran Przesuń w górę, w dół, w lewo lub prawo dwoma palcami.
Odblokuj ekran blokady Przesuń ekran z dołu do góry dwoma palcami.
Otwórz panel powiadomień Przesuń ekran z góry na dół dwoma palcami.

Przypisywanie skrótów aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack umożliwia dostosowywanie gestów używanych do otwierania panelu powiadomień, wyświetlania ostatnio używanych aplikacji, uzyskiwania dostępu do elementów sterowania aplikacji TalkBack itp.
Ważne: W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Stuknij pozycję TalkBack, a następnie stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Zarządzaj gestami.
 3. Stuknij dowolny gest skrótu, a następnie wybierz czynność.

Używanie menu kontekstowych aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack zapewnia menu kontekstowe do sterowania ciągłym odczytem i globalnymi elementami sterowania aplikacji TalkBack. Dostęp do tych menu można uzyskać za pomocą gestów skrótów aplikacji TalkBack.
 1. Włącz aplikację TalkBack.
 2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Aby otworzyć menu ciągłego odczytu, przesuń jeden palec do góry i w prawo jednym ciągłym ruchem.
  • Aby otworzyć globalne menu kontekstowe, przesuń jeden palec w dół i w prawo jednym ciągłym ruchem.
  Uwaga: Jeśli gesty skrótów aplikacji TalkBack zostały zmienione, sprawdź odpowiedni gest w ustawieniach aplikacji TalkBack.
 3. Naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na ekranie.
 4. Przeciągnij palec po ekranie, aby zapoznać się z opcjami.
  Uwaga: Aby anulować czynność, przeciągnij palec do pozycji początkowej.

Zmiana prędkości odczytu aplikacji TalkBack

Ważne: W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Stuknij kolejno pozycje Przetwarzanie tekstu na mowę > Szybkość mowy.
 3. Wybierz szybkość mowy.
  Wskazówka: Szybkość mowy można przetestować po stuknięciu pozycji Posłuchaj przykładu.

Ustawienia języka aplikacji TalkBack

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Stuknij kolejno pozycje Przetwarzanie tekstu na mowę > Silnik Google przetwarzania tekstu na mowę i wykonaj jedną z następujących czynności:
  Wybierz inny język Stuknij pozycję Język.
  Zainstaluj głos Stuknij pozycję Zainstaluj dane głosowe, a następnie stuknij język. Stuknij ikonę obok danych głosowych, które chcesz zainstalować. Po ukończeniu instalacji naciśnij dwa razy przycisk , a następnie stuknij pozycję Język.
 3. Wybierz język, którego chcesz użyć.
  Uwaga: Brak obsługi wszystkich języków.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?