HTC Desire 825 dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Dlaczego telefon nie reaguje na gesty Motion Launch?

Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Ekran i gesty (lub Ekran, gesty i przyciski), stuknij pozycję Gesty Motion Launch i upewnij się, że zaznaczone zostały żądane opcje Motion Launch.

Jeśli opcje Motion Launch są zaznaczone, a telefon nie reaguje na gesty, należy zapoznać się z przedstawionymi poniżej możliwymi przyczynami.

  • Przed gestem wykonywanym palcem nie było żadnego gestu ruchu. Pamiętaj o podniesieniu telefonu przed wprowadzeniem gestu wykonywanego palcem.
  • Długość przesunięcia palcem była zbyt krótka. Przesuń palcem po dłuższym odcinku ekranu.
  • Podczas przesuwania palcem w górę w celu odblokowania telefonu nie rozpoczęto przesuwania od dolnej połowy ekranu.
  • Podczas trzymania telefonu mogło dojść do zasłonięcia czujnika zbliżenia. Informacje o lokalizacji tego czujnika w telefonie można znaleźć w podręczniku użytkownika lub poradnikach.
  • Ekran telefonu mógł być zbyt długo przytrzymany po przesunięciu palcem. Zwolnij palec, gdy telefon zacznie wibrować.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?