HTC Desire 825 dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Używanie telefonu HTC Desire 825 jako hotspota Wi‍-Fi

Możesz udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 825 jako hotspota Wi‍-Fi.

Ważne:
 • Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.
 • Do korzystania z tej usługi wymagany jest powiązany z danym kontem zatwierdzony plan taryfowy od operatora sieci komórkowej. Urządzenia połączone z hotspotem Wi‍-Fi korzystają z danych w ramach wykupionego planu taryfowego.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
 2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij Więcej.
 3. Stuknij kolejno pozycje Udostępnianie sieci komórkowej > Hotspot Wi-Fi.

  Po włączeniu hotspota Wi‍-Fi po raz pierwszy należy go skonfigurować.

 4. Wprowadź nazwę hotspota lub użyj nazwy domyślnej.
 5. Wprowadź hasło lub użyj hasła domyślnego.

  Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby skorzystać z HTC Desire 825 jako z routera bezprzewodowego.

 6. Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć hotspot Wi-Fi, stuknij pozycję > Zaawansowane.

  Wybierz spośród dostępnych ustawień, a następnie naciśnij przycisk .

 7. Stuknij przełącznik Wł./wył. przenośnego Przenośny hotspot Wi-Fi, aby go włączyć.

Telefon HTC Desire 825 jest gotowy do pracy jako hotspot Wi‍-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .

Ważne: Aby pomóc w minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa, korzystaj z domyślnych ustawień zabezpieczeń oraz ustaw bezpieczne i unikatowe hasło.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?