HTC Desire 825 dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Pierwsza konfiguracja HTC Desire 825

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire 825 — lub po przywróceniu ustawień fabrycznych — wyświetlony zostanie monit o konfigurację urządzenia.
Wskazówka: Przed wybraniem języka można włączyć aplikację TalkBack umożliwiającą nawigację z odtwarzanymi komentarzami głosowymi. Naciśnij i przytrzymaj ekran dwoma palcami, aż usłyszysz komunikat z informacją o włączeniu trybu ułatwień dostępu.
Przejdź przez etapy konfiguracji w urządzeniu, aby wybrać połączenie internetowe, zalogować się do konta Google, skonfigurować funkcje ochrony urządzenia dla telefonu HTC Desire 825 itd.
Skorzystaj z usługi Usługa Kopia zapasowa Android, jeśli została ona użyta do utworzenia kopii zapasowej zawartości poprzedniego telefonu. Na ekranie Uzyskaj aplikacje i dane stuknij pozycję Przywróć z tej kopii zapasowej. Wybierz z menu poprzedni telefon, którego kopię zapasową wykonano przy użyciu usługi Usługa Kopia zapasowa Android, jeśli chcesz przywrócić jego aplikacje.

W przeciwnym razie stuknij pozycję Skonfiguruj jako nowe urządzenie.

Uwaga:
Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. W celu uniknięcia opłat za dane, funkcje te należy wyłączyć w pozycji Ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług lokalizacji sprawdź część Włączane lub wyłączanie usług lokalizacyjnych.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?