HTC Desire 825 dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Oglądanie zdjęć i wideo

Ważne: Po otwarciu aplikacji Zdjęcia Google należy w razie pojawienia się monitu zalogować się do konta Google oraz włączyć lub wyłączyć kopie zapasowe i synchronizację.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Zdjęcia.

    Wyświetlone zostaną lokalne i zsynchronizowane zdjęcia oraz filmy uporządkowane według daty. Widoczna na miniaturze ikona lub oznacza, że dany plik multimedialny jest zapisany tylko na telefonie i nie wykonano jeszcze jego kopii zapasowej na koncie.

  2. Aby przełączyć widok, stuknij ikonę , a następnie wybierz sposób wyświetlenia plików multimedialnych.
  3. Stuknij miniaturę, aby wyświetlić ją na pełnym ekranie.
  4. Aby wyświetlić tylko zdjęcia i filmy zapisane w pamięci telefonu i na karcie pamięci, stuknij ikonę w celu otwarcia menu wysuwanego, a następnie stuknij pozycję Foldery na urządzeniu.

    Jeśli na dole ekranu widoczne są karty, można stuknąć kartę Albumy, przesunąć palcem po miniaturach kolekcji, a następnie stuknąć pozycję Foldery na urządzeniu.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?