HTC Desire 825 dual sim‎

Szkolenia

< < Menu

Co należy zrobić w przypadku niepamiętania hasła, kodu PIN lub wzoru blokady ekranu telefonu HTC Desire 825?

W przypadku niepamiętania albo utraty hasła, kodu PIN lub wzoru blokady można podjąć maksymalnie 5 prób odblokowania telefonu. Jeśli to się nie powiedzie, dostępnych będzie więcej prób.

Upewnij się najpierw, że wprowadzasz prawidłowy wzór, kod PIN lub hasło. Jeśli po wykonaniu kilku prób nadal nie uda się odblokować telefonu, jedynym rozwiązaniem problemu będzie przywrócenie ustawień fabrycznych. Przed wykonaniem tej czynności należy jednak zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
  • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa.
  • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

    Jeśli skonfigurowano wcześniej konto Google i blokadę ekranu, może być włączona funkcja Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Oto jak przywrócić ustawienia fabryczne przy użyciu przycisków sprzętowych telefonu HTC Desire 825.

  1. Wyłącz zasilanie.
  2. Naciśnij jednocześnie przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ, REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ i ZASILANIE i przytrzymaj je przez co najmniej 5 sekund.
  3. Zwolnij przyciski po pojawieniu się ekranu program rozruchowy.
  4. Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, aby wybrać opcję Resetowanie do ustawień fabrycznych, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE.
    Ostrzeżenie: Upewnij się, że żadne inne opcje na ekranie program rozruchowy nie zostały zaznaczone. W przeciwnym razie mogłoby dojść do unieważnienia gwarancji lub uszkodzenia telefonu (brick).
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?