‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Korzystanie z aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz używać telefonu jako zegara światowego, aby sprawdzać datę i czas w innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za pomocą stopera lub minutnika.

Ręczne ustawianie daty i godziny

 1. W zależności od modelu urządzenia HTC otwórz aplikację Zegar na ekranie głównym lub na ekranie Aplikacje.
 2. Na karcie Zegar światowy stuknij kolejno pozycje > Ustaw datę i godzinę.
 3. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji Użyj czasu podanego przez sieć oraz przełącznik Wł./wył. obok pozycji Użyj strefy czasowej podanej przez sieć w celu ich wyłączenia.
 4. Ustaw żądaną strefę czasową, datę i godzinę.
Wskazówka: Aby włączyć lub wyłączyć wojskowy format wyświetlania godziny, stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji Używaj formatu 24-godzinnego.

Ustawianie swojego miasta

 1. Na karcie Zegar światowy stuknij More options button > Ustaw domową strefę czasową.
 2. Wprowadź nazwę swojego miasta.
 3. Przewiń listę i stuknij nazwę swojego miasta.

Dodawanie miasta do ekranu Zegar światowy

 1. Na karcie Zegar światowy stuknij Add city.
 2. Wprowadź nazwę miasta, które chcesz dodać.
 3. Przewiń listę i stuknij miasto, które chcesz dodać.

Ustawianie alarmu

Można ustawić więcej niż jeden alarm.
 1. W zależności od modelu urządzenia HTC otwórz aplikację Zegar na ekranie głównym lub na ekranie Aplikacje.
 2. Na karcie Alarmy zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.
 3. Użyj pokręteł przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.
 4. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij Powtórz.
 5. Stuknij przycisk Gotowe.
  Image showing how to set an alarm.
Wskazówka:
 • Aby wyłączyć alarm, usuń zaznaczenie pola wyboru danego alarmu.
 • Aby ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij Add alarm.
 • Stuknij kolejno pozycje More options button > Ustawienia, aby ustawić głośność alarmu, stopniowe zwiększanie głośności dźwięku alarmu itp.

Odkładanie lub odrzucanie alarmu

Gdy na urządzeniu HTC uaktywniony zostanie alarm, można stuknąć ekranowe elementy sterowania lub przesunąć od nich palcem w górę w celu odrzucenia lub odłożenia alarmu. W przypadku smartfona można także nacisnąć przyciski GŁOŚNOŚĆ w celu odłożenia alarmu lub obrócić telefon na drugą stronę, aby alarm odrzucić.
Aby zmienić ustawienia alarmu:
 1. Na karcie Alarmy stuknij More options button > Ustawienia.
 2. Możesz zmienić ustawienia, takie jak głośność alarmu, czas trwania drzemki itp.

Usuwanie alarmu

 1. Na karcie Alarmy stuknij kolejno pozycje > Usuń.
 2. Zaznacz alarmy, które chcesz usunąć, następnie stuknij Usuń.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?