‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Resetowanie urządzenia HTC Desire 20 pro (twardy reset)

W razie wystąpienia problemu z urządzeniem HTC Desire 20 pro, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu lub głównego resetu). Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje powrót urządzenia HTC Desire 20 pro do stanu początkowego — stanu przed pierwszym włączeniem.
Ważne: Proces ten powoduje także usunięcie pobranych i zainstalowanych aplikacji, kont, plików, a także danych i ustawień systemu oraz aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Zaawansowane > Opcje resetowania.
  2. Stuknij pozycję Usuń wszystkie dane (resetowanie do ustawień fabrycznych).
  3. Stuknij pozycję Usuń wszystkie dane.
  4. Ponownie stuknij pozycję Usuń wszystkie dane.
Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych może nie usunąć w sposób trwały wszystkich danych, w tym informacji osobistych.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?