‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Co należy zrobić w przypadku nadmiernego nagrzewania się telefonu?

Nagrzewanie się telefonu jest normalnym zjawiskiem, zwłaszcza podczas ładowania lub korzystania z aplikacji o wysokiej wydajności, nie powinien on jednak nagrzewać się w stopniu uniemożliwiającym jego swobodną obsługę.
 • Upewnij się, że oprogramowanie telefonu i wszystkie zainstalowane aplikacje są aktualne, ponieważ aktualizacje zapewniają często ulepszenia wydajności i mogą pomóc w obniżeniu temperatury telefonu.
 • Unikaj używania telefonu w bezpośrednim świetle słonecznym i miejscach o bardzo wysokiej temperaturze nawet przez krótki czas.
 • Unikaj długotrwałego używania aplikacji, które wymagają znacznych zasobów procesora lub wideo.
 • Odinstaluj każdego menedżera zadań lub aplikacje do oszczędzania baterii.
 • Wyczyść wszystkie ostatnio używane aplikacje lub uruchom ponownie telefon, aby aplikacje działające w tle nie przyczyniały do wzrostu temperatury telefonu.
 • Nie korzystaj z animowanych tapet ani zbyt wielu widżetów ekranu głównego.
 • Używaj ładowarki i kabla do ładowania firmy HTC. Ładowarki i kable innych firm mogą nie działać prawidłowo, a także mogą być przyczyną nagrzewania się telefonu podczas ładowania.
 • Jeśli telefon nagrzewa się podczas ładowania, odłącz ładowarkę i zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, a następnie odłóż telefon do ostygnięcia i dopiero wtedy wznów ładowanie.
 • Zapoznaj się z historią użytkowania lub zużyciem baterii, aby sprawdzić, czy z nagrzewaniem się telefonu powiązane jest działanie określonych aplikacji. Jeśli aplikacja jest przyczyną problemu, odinstaluj ją.
Jeśli po zastosowaniu powyższych zaleceń telefon nadal będzie się nadmiernie nagrzewał, może to oznaczać konieczność przywrócenia ustawień fabrycznych.
Uwaga: Podczas normalnego działania telefon nie powinien nigdy nagrzewać się w stopniu powodującym oparzenia lub inne obrażenia ciała.

Sprawdzanie zużycia baterii na telefonie

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij pozycję Bateria.
 3. Stuknij kolejno pozycje > Zużycie baterii.
 4. Stuknij ikonę . Następnie stuknij pozycję Pokaż pełne użycie urządzenia lub Pokaż użycie aplikacji.
 5. Stuknij element, aby sprawdzić, jak zużywa on baterię.

Przywracanie ustawień fabrycznych w pozycji Ustawienia

Jako ostateczny środek można zastosować przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Przed wykonaniem tej czynności należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  Można włączyć funkcję Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Zaawansowane > Opcje resetowania.
 2. Stuknij pozycję Usuń wszystkie dane (resetowanie do ustawień fabrycznych), a następnie stuknij pozycję Usuń wszystkie dane.
 3. Jeśli w telefonie ustawiona została blokada bezpieczeństwa, przed kontynuacją konieczne będzie wprowadzenie uwierzytelniających danych zabezpieczeń.
 4. Stuknij pozycję Usuń wszystkie dane.

  Telefon uruchomi się ponownie i zostanie zresetowany.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?