‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Sprawdzanie aplikacji Pogoda

Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.
 1. W zależności od modelu urządzenia HTC otwórz aplikację Pogoda na ekranie głównym lub na ekranie Aplikacje. Możesz także stuknąć ikonę prognozy pogody w prawym górnym rogu widżetu zegara pogodowego.

  Możesz sprawdzić pogodę dla różnych miast, również dla tego, w którym przebywasz.

 2. Przesuń palcem do kart Godzinowa i Prognoza, aby wyświetlić godzinową i dzienną prognozę pogody.
 3. Sprawdź pogodę w innych miastach, stukając ikonę Show dropdown list icon, a następnie wybierając żądane miasto.
 4. Aby dodać więcej miast, stuknij ikonę Add i wprowadź swoją lokalizację.
 5. Aby zmienić skalę temperatury, harmonogram aktualizacji itp., stuknij kolejno pozycje > Ustawienia.
Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie wyświetlane w aplikacji Zegar.

Zmiana miasta dla zegara pogodowego

Miasto dla zegara pogodowego można zmienić bezpośrednio w widżecie.
 1. W widżecie zegara pogodowego stuknij nazwę aktualnie wybranego miasta.
 2. Stuknij ikonę Add.
 3. Wprowadź nazwę miasta, które chcesz wyszukać. W miarę wpisywania na ekranie wyświetlane będą sugestie.
  Wskazówka: Jeśli lista sugestii nie będzie widoczna, naciśnij przycisk , aby zamknąć najpierw klawiaturę ekranową.
 4. Stuknij miasto, które chcesz dodać.
 5. Stuknij miasto, aby ustawić jego wyświetlanie w zegarze pogodowym.
  Uwaga: W razie pojawienia się monitu o potwierdzenie stuknij OK.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?