‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Używanie telefonu HTC Desire 20 pro jako hotspota Wi‍-Fi

Można udostępniać połączenie danych innym urządzeniom, używając telefonu HTC Desire 20 pro jako hotspota Wi‍-Fi.

Ważne:
  • Przed udostępnieniem telefonu HTC Desire 20 pro jako hotspota Wi‍-Fi należy upewnić się, że połączenie danych zostało włączone.
  • Jeśli konieczne jest dodanie funkcji hotspota do planu taryfowego, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Ustawienia.
  2. Stuknij kolejno pozycje Sieć i internet > Hotspot i tethering > Hotspot Wi-Fi.
  3. Wprowadź nazwę hotspota Wi‍-Fi lub użyj nazwy domyślnej.
  4. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło dla hotspota Wi‍-Fi. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja Brak, wpisywanie hasła nie jest konieczne.
    Uwaga: Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby móc nawiązać połączenie i używać telefonu HTC Desire 20 pro jako hotspota Wi‍-Fi.
  5. Stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji Hotspot Wi-Fi, aby ją włączyć.

Telefon HTC Desire 20 pro jest gotowy do pracy jako hotspot Wi‍-Fi, gdy na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona Wi-Fi hotspot is on notification.

Wskazówka: Po włączeniu hotspota Wi‍-Fi należy stuknąć ikonę na ekranie ustawień Hotspot Wi-Fi w celu udostępnienia hasła w postaci kodu QR. Umożliwi to użytkownikowi lub zaufanym osobom łatwe wprowadzenie hasła na urządzeniach bez konieczności jego ręcznego wpisywania.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?