‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Wprowadzenie do obsługi aplikacji Aparat

Za pomocą telefonu HTC Desire 20 pro można rejestrować znakomitej jakości zdjęcia i filmy.
Dla wygody użytkownika dostępnych jest kilka sposobów uruchamiania aplikacji Aparat.
 • Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 • Przesuń palcem w górę od ikony aparatu w prawym dolnym rogu ekranu blokady.
 • Naciśnij dwa razy przycisk ZASILANIE.
  Wskazówka: Należy upewnić się, że funkcja Uruchamianie aparatu została włączona w pozycji Ustawienia > System > Gesty.
Po włączeniu aplikacji Aparat po raz pierwszy uaktywniony zostanie tryb Zdjęcie.
Camera viewfinder screen showing the various onscreen controls.
Ikona Funkcja
Slideout camera settings button Otwórz menu, aby wybrać tryb przechwytywania lub zmienić ustawienia aparatu.
Switch camera button Przełączanie między aparatem przednim i tylnym.
Switch to Video or Photo mode button / Switch to Photo mode icon Przełącz między trybem Wideo a Zdjęcie.
Camera shutter button Zrób zdjęcie.
Bokeh off icon Wybierz ręczny lub automatyczny tryb Bokeh, aby wykonać zdjęcia z rozmytym tłem.
Thumbnail of last photo or video taken Wyświetl ostatnio zarejestrowane zdjęcie lub nagranie wideo.

Wybieranie trybu przechwytywania

Przełącz do trybu przechwytywania, który ma być używany do rejestracji zdjęć lub filmów.
 1. Stuknij przycisk Camera settings slideout menu button, aby otworzyć menu Tryb przechwytywania.
 2. Stuknij tryb przechwytywania, którego chcesz użyć.
Wskazówka:
 • Aby zmienić kolejność trybów przechwytywania w menu, należy przeciągnąć ikonę trybu do żądanej pozycji.
 • W niektórych trybach przechwytywania można:
  • Szybko przełączyć się między aparatem przednim i głównym, stukając ikonę Switch camera button.
  • Przełączyć się ponownie do trybu Zdjęcie lub Wideo, stukając ikonę Camera icon lub Video record button.

Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej Flash on indicator, a następnie wybierz ustawienie lampy błyskowej.

Po przełączeniu na aparat przedni można ponadto stuknąć ikonę lampy błyskowej w celu włączenia lub wyłączenia lampy błyskowej.

Rejestrowanie za pomocą przycisków głośności

W aplikacji Aparat można wybrać ustawienie dla przycisków GŁOŚNOŚĆ, które mogą pełnić funkcję przycisku zwalniania migawki lub elementów sterowania powiększaniem/zmniejszaniem.
 1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 2. Stuknij przycisk Camera settings slideout menu button, aby otworzyć menu Tryb przechwytywania.
 3. Stuknij kolejno pozycje Camera settings menu button > Opcje przycisku głośności.
 4. Wybierz sposób korzystania z przycisków GŁOŚNOŚĆ w aplikacji Aparat.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?