‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

Uwaga:
  • Istnieje ograniczenie liczby znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej. Po przekroczeniu limitu znaków utworzona zostanie nowa wiadomość, która zostanie automatycznie połączona z poprzednią. Niedługo przed osiągnięciem limitu nad przyciskiem Wyślij pojawi się licznik znaków.
  • Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeśli załączony zostanie dowolny element lub utworzona bardzo długa wiadomość.
  1. Na ekranie głównym stuknij aplikację Wiadomości.
  2. Stuknij ikonę .
  3. W polu Do wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Możesz też wybrać kontakt z listy.
  4. Napisz wiadomość w polu tekstowym.
  5. Dotknij , aby wysłać wiadomość.
    Wskazówka: Jeśli nie chcesz jeszcze wysyłać wiadomości, naciśnij przycisk , aby zamknąć klawiaturę, a następnie przycisk , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?