‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Dlaczego telefon sam się wyłącza?

Istnieje kilka powodów automatycznego wyłączania telefonu lub wygaszania jego ekranu. Spróbuj zastosować poniższe wskazówki, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Sprawdzanie, czy telefon nie jest w trybie uśpienia

Należy sprawdzić, czy telefon jest wyłączony lub tylko znajduje się w trybie uśpienia. Jeśli od razu po naciśnięciu przycisku ZASILANIE pojawi się ekran blokady, oznacza to, że telefon był w trybie uśpienia.

Ekran wyłącza się automatycznie, a telefon przełącza do trybu uśpienia po upływie określonego czasu, co jest normalnym zjawiskiem. Czas, w którym ekran pozostaje włączony, można ustawić.

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ekran.
 2. Stuknij kolejno pozycje Zaawansowane > Wygaszenie ekranu.
 3. Określ czas nieaktywności przed automatycznym wyłączeniem ekranu.

Naładuj akumulator

Jeśli telefon jest całkowicie wyłączony, upewnij się, że jego bateria jest naładowana. Podłącz ładowarkę do telefonu i sprawdź poziom naładowania baterii. Przy zbyt niskim poziomie naładowania baterii telefon wyłącza się automatycznie.

Wyszukiwanie aplikacji powodującej problem

Aplikacja może być czasem przyczyną niestabilności oprogramowania, co powoduje automatyczne wyłączenie telefonu. Jest to najbardziej prawdopodobną przyczyną problemu w sytuacji, gdy telefon wyłącza się automatycznie tylko podczas korzystania z określonych aplikacji lub wykonywania konkretnych zadań.
 • Odinstaluj każdego menedżera zadań lub aplikacje do oszczędzania baterii.
 • Sprawdź, czy telefon wyłącza się automatycznie tylko podczas korzystania z określonej aplikacji lub wykonywania konkretnego zadania.
 • Upewnij się, że wszystkie aplikacje są zaktualizowane w aplikacji Sklep Google Play .
 • Odinstaluj aplikacje, które zainstalowano krótko przed pojawieniem się problemu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Jeśli problem nie jest powodowany przez aplikację, wyszukaj aktualizacje oprogramowania telefonu, a następnie pobierz i zainstaluj aktualizację, jeśli jest dostępna.

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Ustawienia.
 2. Stuknij kolejno pozycje System > Zaawansowane > Aktualizacje oprogramowania.
 3. Wybierz Sprawdzić teraz.
  • Jeśli aktualizacja systemu jest dostępna, wykonaj instrukcje ekranowe, aby ją zainstalować.
  • Jeśli aktualizacja systemu nie została znaleziona, oznacza to, że na telefonie zainstalowane jest najnowsze obsługiwane przez niego oprogramowanie systemu. Aby sprawdzić wersję oprogramowania, przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android.

Sprawdzanie, czy telefon jest wyjątkowo ciepły lub gorący

Gdy telefon nagrzeje się wyjątkowo mocno, może zostać automatycznie wyłączony. Umożliwia to jego ostygnięcie i zapobiega ewentualnym uszkodzeniom elementów wewnętrznych.

Aby zapobiec wyłączaniu telefonu z powodu wysokiej temperatury:

 • Unikaj używania telefonu w bezpośrednim świetle słonecznym i miejscach o bardzo wysokiej temperaturze nawet przez krótki czas.
 • Unikaj długotrwałego używania aplikacji, które wymagają znacznych zasobów procesora lub wideo.
 • Jeśli telefon nagrzewa się podczas ładowania, odłącz ładowarkę i zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, a następnie odłóż telefon do ostygnięcia i dopiero wtedy wznów ładowanie.
 • Używaj ładowarki i kabla do ładowania firmy HTC. Ładowarki i kable innych firm mogą nie działać prawidłowo, a także mogą być przyczyną nagrzewania się telefonu podczas ładowania.
Uwaga: Podczas normalnego działania telefon nie powinien nigdy nagrzewać się w stopniu powodującym oparzenia lub inne obrażenia ciała.

Przywracanie ustawień fabrycznych w pozycji Ustawienia

Jako ostateczny środek można zastosować przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Przed wykonaniem tej czynności należy zwrócić uwagę na poniższe wskazania:
 • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wymazanie z pamięci telefonu wszystkich danych, multimediów i plików. Zostaną one utracone i nie będzie można ich przywrócić, jeśli nie zostaną wcześniej zsynchronizowane lub nie zostanie wykonana ich kopia zapasowa. Przed kontynuacją należy utworzyć kopię zapasową wszystkich ważnych informacji i plików.
 • Przed rozpoczęciem resetowania należy upewnić się, że poziom naładowania baterii telefonu wynosi co najmniej 35% lub że została do niego podłączona ładowarka HTC i trwa ładowanie.
 • Upewnij się, że pamiętasz swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google. Będą one konieczne do odblokowania telefonu po przywróceniu ustawień fabrycznych.

  Można włączyć funkcję Ochrona urządzenia, co oznacza, że po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie zalogowanie się przy użyciu tego samego konta Google, którego używano do logowania się w telefonie. Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Google, za pomocą przeglądarki komputerowej na komputerze przejdź na stronę www.google.com/accounts/recovery i zresetuj najpierw hasło.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne:

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Zaawansowane > Opcje resetowania.
 2. Stuknij pozycję Usuń wszystkie dane (resetowanie do ustawień fabrycznych), a następnie stuknij pozycję Usuń wszystkie dane.
 3. Jeśli w telefonie ustawiona została blokada bezpieczeństwa, przed kontynuacją konieczne będzie wprowadzenie uwierzytelniających danych zabezpieczeń.
 4. Stuknij pozycję Usuń wszystkie dane.

  Telefon uruchomi się ponownie i zostanie zresetowany.

Odinstalowywanie aplikacji powodującej problemy

Po zresetowaniu telefonu sprawdź, czy wyłącza się on automatycznie przed ponowną instalacją aplikacji i po jej wykonaniu. Jeśli po ponownej instalacji aplikacji problem będzie nadal występował, oznacza to, że jest on najprawdopodobniej spowodowany przez aplikację, którą należy w związku z tym odinstalować.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?