‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Dostępnych jest kilka sposób wyszukiwania i uzyskiwania dostępu do ustawień telefonu‍.
 1. Otwórz pozycję Ustawienia na ekranie głównym, ekranie Aplikacje lub w panelu powiadomień:
  • Na podstawowym ekranie głównym stuknij pozycję Ustawienia.
  • Na ekranie głównym przesuń palcem w górę, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  • Przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu, a następnie stuknij ikonę Settings icon.
 2. Stuknij pasek wyszukiwania, aby wpisać opcję lub ustawienie, które chcesz znaleźć. Ustawienie można także znaleźć po przejściu do poniższych kategorii:
  Opcja Opis
  Sieć i internet
  • Zmiana ustawień karty SIM.
  • Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego.
  • Konfiguracja i zarządzanie połączeniami sieciowymi.
  • Konfigurowanie telefonu jako hotspota Wi‍-Fi.
  • Udostępnianie internetowego połączenia telefonu za pośrednictwem połączenia USB lub Bluetooth.
  Połączone urządzenia Łączenie z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą funkcji Bluetooth, NFC itp.
  Aplikacje i powiadomienia
  • Ustawianie sposobu powiadamiania przez aplikacje.
  • Ustawianie uprawnień aplikacji, aplikacji domyślnych, pomiaru czasu używania aplikacji itp.
  Bateria Sprawdzanie informacji o zużyciu baterii. Włączanie funkcji, takich jak Oszczędzanie baterii, w celu oszczędzania energii baterii.
  Wyświetlacz Dostosowywanie jasności ekranu, rozmiaru tekstu i wyświetlacza i innych ustawień zwiększających czytelność.
  Dźwięk Regulacja głośności różnych rodzajów dźwięku, wybór dzwonka i dźwięku powiadomień, konfiguracja trybu Nie przeszkadzać itp.
  Pamięć
  • Sprawdzanie informacji o dostępnej pamięci wewnętrznej. Czyszczenie pamięci wewnętrznej, gdy zaczyna brakować wolnego miejsca.
  • Zarządzanie kartą pamięci.
  Prywatność
  • Określanie, czy na ekranie blokady treść powiadomień ma być wyświetlana czy ukryta.
  • Zarządzanie sposobem wykorzystywania historii lokalizacji i innych informacji.
  Lokalizacja
  • Zarządzanie dostępem do lokalizacji i różnymi usługami lokalizacyjnymi Google.
  • Wybór aplikacji, które będą miały dostęp do lokalizacji.
  Zabezpieczenia Ustawianie metody odblokowania ekranu, blokady karty SIM itp.
  Konta Dodawanie konta e-mail i innych.
  Ułatwienia dostępu
  • Włączanie funkcji ułatwień dostępu, takich jak TalkBack.
  • Dostosowywanie rozmiaru wyświetlacza, ustawień audio i tekstu ekranowego itp.
  Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska Monitorowanie użytkowania telefonu każdego dnia, ustawianie harmonogramu pory snu za pomocą funkcji Odpoczynek, ustawianie ograniczeń zawartości dla dzieci itp.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule w centrum pomocy systemu Android: Zarządzanie sposobem korzystania z telefonu z Androidem przy użyciu Cyfrowej równowagi.

  Google Konfigurowanie różnych usług i ustawień Google dla telefonu.
  System
  • Konfigurowanie ustawień systemowych, takich jak język, metoda wprowadzania, data, godzina itp.
  • Tworzenie kopii zapasowej zawartości telefonu na koncie Google.
  • Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania i ich instalowanie.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych telefonu lub resetowanie tylko wybranych ustawień.
  Informacje o telefonie Sprawdzanie informacji, takich jak numer IMEI, wersja systemu Android itp.
Wskazówka: Na górze ekranu Ustawienia wyświetlane są sugerowane ustawienia, które można skonfigurować.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?