‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Ekran blokady

Poniżej wymieniono czynności, które można wykonać na ekranie blokady:
  • Przesuń palcem w górę po ekranie blokady, aby odblokować ekran.
    Wskazówka: Należy pamiętać o ustawieniu blokady ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Patrz część Ustawianie blokady ekranu.
  • Stuknij dwukrotnie powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do powiązanej z nim aplikacji.
  • Przesuń palcem w lewo lub w prawo po powiadomieniu, aby je usunąć.
  • Naciśnij i przytrzymaj powiadomienie, a następnie wybierz rodzaj powiadomień aplikacji. Możesz też wyłączyć powiadomienia danej aplikacji.
Wskazówka:
  • Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Ekran > Zaawansowane > Wygląd ekranu blokady, aby wybrać, które elementy mają być wyświetlane na ekranie blokady, a które ukryte.

    Aby całkowicie ukryć powiadomienia na ekranie blokady, stuknij kolejno pozycje Ekran blokady > Nie pokazuj żadnych powiadomień.

  • Aby ustawić więcej opcji powiadomień na ekranie blokady, przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Powiadomienia.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?