‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Dostosowywanie głośności i ustawień dźwięku

Naciśnięcie przycisku ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI lub ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI zmienia głośność dowolnego odtwarzanego aktualnie dźwięku. Jeśli nie jest odtwarzany żaden dźwięk, dostosowywana zostanie głośność multimediów. Naciśnięcie przycisków powoduje także wyświetlenie elementu sterowania głośnością.
Poniżej opisano sposób włączania lub wyłączania różnych rodzajów dźwięku i dostosowywania ich głośności:
  • Stuknij ikonę Ring icon w celu włączenia wibracji albo cichego lub normalnego trybu dzwonka i powiadomień.
  • Stuknij ikonę Media volume icon w celu włączenia lub wyłączenia dźwięku multimediów.
  • Stuknij ikonę , aby dostosować różne typy głośności.

    Stuknij pozycję Zobacz więcej, aby uzyskać dostęp do ustawień Dźwięk.

Wskazówka: Po włączeniu pozycji Wibracje przy połączeniach w ustawieniach Dźwięk wibracje telefonu będą uaktywniane przy połączeniach przychodzących niezależnie od tego, czy dźwięk dzwonka będzie włączony czy wyłączony.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?