‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Wkładanie kart nano SIM i microSD

Ważne:
 • Wolno używać tylko standardowych kart nano SIM. Nie należy przycinać większej karty SIM w celu dopasowania do uchwytu. Są one grubsze od standardowej karty nano SIM i mogłyby zablokować się w gnieździe.
 • Karta microSD jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.
 • Jeśli używana jest stara karta microSD, przed jej włożeniem należy upewnić się, że utworzono kopię zapasową jej zawartości na komputerze lub w pamięci w chmurze. Może zostać wyświetlony monit o sformatowanie karty.
 1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
 2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę.

  Podczas wkładania narzędzia do wysuwania do otworu do wysuwania tacy w celu wyjęcia tacy na kartę nie wolno przytrzymywać tacy, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu wysuwania znajdującego się wewnątrz gniazda.

  Illustration warning not to press the tray when inserting the eject tool.
 3. Wciśnij jego końcówkę do otworu, aż taca na kartę zostanie wysunięta, a następnie wyciągnij tacę.
 4. Wykonaj poniższe czynności w celu umieszczenia kart nano SIM i microSD na tacy:
  • Umieść dwie karty nano SIM, złotymi stykami skierowanymi do dołu, w uchwytach karty SIM 1 i SIM 2 na tacy. Wyrównaj odpowiednio ścięte rogi z wycięciami w uchwytach.

   Zarówno karta SIM 1, jak i SIM 2 może obsługiwać sieć 4G LTE. Informacje na temat ustawiania preferowanej karty do obsługi komórkowego połączenia transmisji danych można znaleźć w części Zmiana ustawień karty nano SIM.

  • Jeśli konieczne jest korzystanie z karty microSD, wyjmij drugą kartę nano SIM, a następnie umieść kartę microSD w zewnętrznym uchwycie tacy. Nie można włożyć jednocześnie drugiej karty nano SIM i karty microSD.
 5. Podczas ponownego wkładania tacy skieruj ją do góry, tak aby karty z niej nie wypadły. Przytrzymując zewnętrzny uchwyt na tacy między palcami, wsuń równomiernie tacę do końca gniazda.
 6. Upewnij się, że taca jest wyrównana z bokiem telefonu.
Aby wysunąć tacę i wyjąć karty, należy wykonać tę samą, opisaną powyżej procedurę. Przed wysunięciem tacy należy najpierw odinstalować kartę microSD. Patrz część Odinstalowywanie karty pamięci.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?