‎HTC Desire 20 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Ponowne uruchamianie telefonu HTC Desire 20 pro (miękki reset)

Jeśli telefon HTC Desire 20 pro działa wolniej niż zazwyczaj, nie reaguje na polecenia lub jedna z aplikacji nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć telefon i uruchomić go ponownie, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem.

  1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go ponownie.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij polecenie Uruchom ponownie.

HTC Desire 20 pro nie odpowiada?

Jeśli telefon HTC Desire 20 pro nie odpowiada na dotykanie ekranu lub naciskanie przycisków, możesz go mimo to ponownie uruchomić.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE dopóki telefon nie zacznie wibrować, a następnie zwolnij go.
Wskazówka: Telefon może zacząć wibrować dopiero po upływie 12 sekund od naciśnięcia przycisku.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?