HTC Desire 530‎

Handleidingen

< < Menu

Now on Tap

Gebruik Now on Tap voor het zoeken van informatie tijdens het weergeven van e-mails en websites, luisteren naar muziek, of zelfs bij het uitwisselen van tekstberichten.Now on Tap laat je zoeken naar informatie over het scherm waarin je je bevindt, zodat je de app niet hoeft te verlaten. Houd gewoon ingedrukt en Now on Tap toont je gerelateerde informatie, apps en acties.
Opmerking: Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

Now on Tap aanzetten

Belangrijk: Voorafgaand aan inschakelen van Now on Tap:
  • Zorg ervoor dat je bent aangemeld bij je Google-account en Google Now hebt geconfigureerd. Zie Google Now instellen voor details.
  • Schakel de locatiediensten in en zorg er voor dat je verbonden bent met internet.
  1. Tik in het beginscherm op en vervolgens op Google.
  2. Tik op > Instellingen > Now-kaarten.
  3. Tik op Now on Tap, and then tap Inschakelen.

Zoeken met Now on Tap

  1. Op de huidige app waar je je bevindt, houdt je ingedrukt. Now on Tap analyseert het scherm en toont een kaart met informatie, apps of acties die zijn gerelateerd aan het gezochte item of locatie. Tap an item on the card to view more information or perform an action.
  2. Tik op een item op de kaart voor het weergeven van meer informatie of het uitvoeren van een actie. Je kunt ook "‍OK, Google"‍ zeggen en vervolgens zeggen wat je wilt weten over het gezochte item of locatie. Als Now on Tap bijvoorbeeld heeft gezocht naar een restaurant, kun je "‍OK, Google. Neem mij mee naar dat restaurant"‍ om de weg naar die locatie te ontvangen.
  3. Voor het verbergen van de informatiekaarten en terug te keren naar het scherm, druk je op .

Uitschakelen van Now on Tap

  1. Tik in het Beginscherm op > Instellingen > Google.
  2. Tik op Zoeken en Now > Now-kaarten.
  3. Tik op de schakelaar naast Now on Tap.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden