HTC Desire 530‎

Handleidingen

< < Menu

De Back-upservice Android gebruiken

Vanaf Android 6.0 gebruik je de Back-upservice Android voor het maken van een back-up van je HTC-telefoon naar Google Drive.

Deze service kan een back-up maken van en het volgende herstellen:

Gepersonaliseerde HTC Sense Home Dit omvat widgets, achtergrond, opmaak Home-scherm, beltonen en rastergrootte en sorteervolgorde op het scherm Apps.
App-gegevens
  • In HTC-apps omvatten app-gegevens contacten die zijn opgeslagen op HTC Desire 530, tekstberichten, oproepgeschiedenis, plaatsenlijst voor Klok en Weer, en e-mailaccounts.
  • Gegevens van apps van derden kunnen tevens worden opgeslagen in de back-up, afhankelijk van de instellingen van de ontwikkelaar van de app.
Instellingen Deze omvatten Wi‍-Fi-netwerken en -wachtwoorden en sommige apparaatinstellingen.

Wanneer automatische back-up is ingeschakeld, maakt de Back-upservice Android periodiek een back-up van je telefoon naar een privémap in Google Drive. Automatische back-up vindt om de 24 uur plaats wanneer de telefoon inactief is, wordt opgeladen en is verbonden met een Wi‍-Fi-netwerk.

Back-upgegevens tellen niet mee voor je Google Drive-opslagquota. Van grote bestanden of bestanden die ontwikkelaars van apps hebben gekozen om uit te sluiten uit de service, wordt geen back-up gemaakt.

Een back-up maken van de HTC Desire 530

Maak automatisch een back-up van HTC Desire 530 naar Google Drive zodat je als nodig inhoud kunt herstellen, zoals app-gegevens en -instellingen.
  1. Tik in het beginscherm op > Instellingen > Back-up maken en opnieuw instellen.
  2. Tik op Een back-up maken van mijn gegevens.
  3. Tik op de schakelaar Aan/Uit om het in te schakelen, en tik vervolgens op .
  4. Zorg ervoor dat Automatisch herstellen is ingeschakeld.

    Hiermee kunnen de gegevens en instellingen van een app worden opgeslagen via de Back-up service Android om te herstellen bij het opnieuw installeren van de app op HTC Desire 530.

Tip: Voor het selecteren van een andere back-up account dan je primaire Google-account, tik je op Back-up account en selecteer vervolgens een andere Google-account. Je kunt ook tikken op Account toevoegen voor het toevoegen van een nieuwe Google-account voor je back-up.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden