HTC Desire 650‎

Handleidingen

< < Menu

Opslagruimte vrijmaken

Naarmate je de HTC Desire 650 langer gebruikt, verzamel je steeds meer gegevens en vul je na verloop van tijd de opslagcapaciteit. Hier vind je enkele tips voor het vrijmaken van ruimte in het telefoongeheugen.

Foto's en video's beheren

  • Na het nemen van een reeks continu-opnames, bewaar je alleen de beste opname. Verwijder de rest als je dat niet nodig hebt.
  • Nadat je een foto hebt bewerkt of een video bijgesneden, blijft het originele bestand behouden. Verwijder originele bestanden of verplaats ze naar een andere locatie, zoals naar je computer.
  • Als je video's alleen via MMS verzendt, gebruik je een lagere resolutie. Video met een hoge resolutie neemt meer ruimte in beslag.

Ongebruikte thema's verwijderen

Thema's kunnen snel opslagruimte in beslag nemen omdat ze afbeeldingen, geluiden en pictogrammen kunnen bevatten. Verwijder thema's die je niet gebruikt. Zie Een thema verwijderen.

Back-up maken van gegevens en bestanden

Bewaar alleen de meest recente gegevens in je apps en bestanden die je vaak moet gebruiken. Je kunt een back-up maken van je andere gegevens en bestanden. Voor enkele tips wordt verwezen naar Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen.

Apps verwijderen of uitschakelen

Verwijder apps die je hebt gedownload als je deze niet meer nodig hebt. Zie Een app verwijderen.

Vooraf geïnstalleerde apps kunnen worden uitgeschakeld wanneer je ze niet gebruikt. Zie Een app uitschakelen.

Apps verplaatsen naar de geheugenkaart

Apps van derden die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kunnen worden verplaatst naar de geheugenkaart als je de kaart hebt geconfigureerd als interne opslag. Zie Apps en gegevens verplaatsen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart en Een app verplaatsen naar de geheugenkaart.

Gerelateerde uitleg
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden