HTC Desire 650‎

Handleidingen

< < Menu

Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup

Werk je huid bij voordat je een selfie maakt. Live Makeup maakt je huid in real time glad.
Belangrijk: Live Makeup wordt uitgeschakeld wanneer HDR is ingeschakeld.
  1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
  2. Ga naar de modus Selfie-foto. Zie Een vastlegmodus kiezen voor details.
  3. Als je de afstelbalk Live Makeup niet ziet in het Viewfinder-scherm, tik je op voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op .
  4. Voor het wijzigen van de mate van gladmaken van de huid, sleep je aan de afstelschuifbalk.
Tip: Bij de volgende keer dat je selfies wilt maken zonder Live Makeup te gebruiken, tik je op voor het openen van het uitschuifmenu, en tik vervolgens op voor het uitschakelen van Live Makeup.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden