‎HTC Desire 19+‎‎

Handleidingen

< < Menu

Video opnemen

Leg video’s vast van gedenkwaardige momenten.
 1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
 2. Ga naar de modus Video. Zie Een vastlegmodus kiezen voor details.
 3. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
 4. Tik op om de opname te onderbreken en tik daarna op om door te gaan.
 5. Tik op om te stoppen met opnemen.

De resolutie voor video instellen

 1. Tik in de modus Video op .
 2. Kies een resolutie naast de instelling Video.

Een foto maken tijdens een video-opname

 1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
 2. Ga naar de modus Video. Zie Een vastlegmodus kiezen voor details.
 3. Tik op om het opnemen te starten.
 4. Tik tijdens het opnemen op als je een foto wilt maken.
 5. Tik op om de opname te stoppen.
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden