‎HTC Desire 19+‎‎

Handleidingen

< < Menu

Een update voor een applicatie installeren

Wanneer internetverbinding is ingeschakeld en er is een update beschikbaar voor je HTC-apps, wordt het pictogram Updatemelding weergegeven in de statusbalk.
  1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding.

    Het scherm Updates opent met de lijst van applicatie-updates die geïnstalleerd kan worden.

  2. Tik op een item om de details weer te geven, en tik vervolgens op .
  3. Tik op Installeren als je klaar bent met het bekijken van de updates. Je wordt gevraagd om indien nodig HTC Desire 19+‍ opnieuw te starten.
Gerelateerde uitleg
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden