‎HTC Desire 19+‎‎

Handleidingen

< < Menu

Professionele modus gebruiken

Wil je als een expert de instellingen van je camera voor verschillende omgevingen of lichtomstandigheden instellen? Gebruik Professionele modus voor het handmatig aanpassen van de waarden voor instellingen zoals witbalans, ISO en meer.
  1. Tik in het beginscherm op het camerapictogram om de app Camera te openen.
  2. Schakel naar Professionele modus. Zie Een vastlegmodus kiezen voor details.
  3. Tik op een instelling en sleep over de schuif om aanpassingen te maken.
  4. Om een instelling terug te wijzigen naar automatisch, tik je op of .
  5. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .
Was de informatie nuttig?

Verdere ondersteuning als u uw antwoord niet heeft kunnen vinden