HTC 10‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Why can't I take a photo while recording video?

VideoPic is not supported when recording video using 60 fps or 4K quality. If you need to take a photo while recording video, use 30 fps or select a different video quality.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?