HTC 10 evo‎

Szkolenia

< < Menu

TalkBack

Dzięki aplikacji TalkBack nawigacji po telefonie HTC 10 evo towarzyszą odtwarzane komentarze. Po dotknięciu ekranu telefon HTC 10 evo zacznie wibrować i odtworzony zostanie komentarz z opisem dotykanej pozycji.
Uwaga: Brak obsługi wszystkich języków.

Włączanie aplikacji TalkBack

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Stuknij pozycję TalkBack, a następnie przełącznik Wł./wył..
 3. Przeczytaj pozycję dotyczącą zrzeczenia odpowiedzialności w aplikacji TalkBack, a następnie stuknij przycisk OK.

Po włączeniu aplikacji TalkBack odtworzony zostanie krótki samouczek z informacjami na temat obsługi aplikacji TalkBack.

Uwaga: Aplikacja TalkBack działa najlepiej po wyłączeniu automatycznego obracania ekranu.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Czytanie dotykiem

Dzięki funkcji Czytanie dotykiem telefon HTC 10 evo może odpowiadać na gesty skrótów i dotykowe za pomocą informacji głosowych. Funkcja Czytanie dotykiem jest aktywna po włączeniu aplikacji TalkBack.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Stuknij pozycję TalkBack, a następnie stuknij kolejno pozycje > Ustawienia.
 3. W obszarze Czytanie dotykiem stuknij przełącznik Wł./wył. obok pozycji Czytanie dotykiem, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Gdy funkcja Czytanie dotykiem zostanie wyłączona, telefon HTC 10 evo nie będzie reagował na gesty skrótów ani komendy głosowe po dotknięciu ekranu.

Używanie gestów aplikacji TalkBack

Po włączeniu aplikacji TalkBack i funkcji Czytanie dotykiem standardowe gesty dotykowe zostaną zastąpione gestami aplikacji TalkBack.
Uwaga: Gest multimedialny, takie jak przesuwanie trzema palcami, mogą nie być dostępne po włączeniu gestów aplikacji TalkBack.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby Wykonaj następującą czynność
Otwórz element
 1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć i zaznaczyć element.
 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, aby otworzyć element.
Przenieś element
 1. Przeciągnij palec na ekranie, aby znaleźć element.
 2. Stuknij dwukrotnie ekran w dowolnym miejscu, ale nie unoś palca po drugim stuknięciu.
 3. Przeciągnij element do nowego miejsca, a następnie podnieś palec.
Przewiń ekran Przesuń w górę, w dół, w lewo lub prawo dwoma palcami.
Odblokuj ekran blokady Przesuń ekran z dołu do góry dwoma palcami.
Otwórz panel powiadomień Przesuń ekran z góry na dół dwoma palcami.

Przypisywanie skrótów aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack umożliwia dostosowywanie gestów używanych do otwierania panelu powiadomień, wyświetlania ostatnio używanych aplikacji, uzyskiwania dostępu do elementów sterowania aplikacji TalkBack itp.
Ważne: W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Stuknij pozycję TalkBack, a następnie stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Zarządzaj gestami.
 3. Stuknij dowolny gest skrótu, a następnie wybierz czynność.

Używanie menu kontekstowych aplikacji TalkBack

Aplikacja TalkBack zawiera globalne menu kontekstowe do obsługi ciągłego odczytu i elementów sterowania aplikacji TalkBack oraz lokalne menu kontekstowe do obsługi zaznaczonego tekstu lub elementu na ekranie. Dostęp do tych menu można uzyskać za pomocą gestów skrótów aplikacji TalkBack.
 1. Włącz aplikację TalkBack.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby otworzyć globalne menu kontekstowe, przesuń jeden palec w dół i w prawo jednym ciągłym ruchem.
  • Aby otworzyć lokalne menu kontekstowe, przesuń jeden palec do góry i w prawo jednym ciągłym ruchem.
  Uwaga: Jeśli gesty skrótów aplikacji TalkBack zostały zmienione, sprawdź odpowiedni gest w ustawieniach aplikacji TalkBack.
 3. Stuknij dwukrotnie wybraną pozycję w menu w celu jej wybrania.

Zmiana szybkości odczytu i wysokości dźwięku aplikacji TalkBack

Ważne: W poniższych czynnościach należy zastosować standardowe gesty. Z odpowiednich gestów aplikacji TalkBack należy skorzystać, jeśli aplikacja TalkBack jest już włączona.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Stuknij kolejno pozycje Przetwarzanie tekstu na mowę.
 3. Przeciągnij suwaki Szybkość mowy i Tony w prawo w celu zwiększenia lub w lewo w celu zmniejszenia wartości.
 4. Stuknij pozycję Posłuchaj przykładu, aby sprawdzić ustawioną szybkość mowy i wysokość dźwięku.
  Uwaga: Stuknij pozycję Zresetuj szybkość mowy lub Zresetuj wysokość dźwięku mowy, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Ustawienia języka aplikacji TalkBack

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Ułatwienia dostępu.
 2. Stuknij kolejno pozycje Przetwarzanie tekstu na mowę.
 3. Stuknij obok pozycji Silnik Google przetwarzania tekstu na mowę, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:
  Aby Wykonaj następującą czynność
  Wybierz inny język Stuknij pozycję Język.
  Zainstaluj głos Stuknij pozycję Zainstaluj dane głosowe, a następnie stuknij język. Stuknij ikonę obok danych głosowych, które chcesz zainstalować. Po ukończeniu instalacji naciśnij dwa razy przycisk , a następnie stuknij pozycję Język.
  Uwaga: Brak obsługi wszystkich języków.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?